Приемат се реклами във формат на изображение, видео файл или HTML код.

Рекламите в сайта са с показаните на снимките позиция и размери в пиксели.